Wonen met Meer

Wij verbinden levensloopgeschikt geclusterd wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een beheerder. Deze is inwonend of woont in de nabije omgeving van de betreffende locatie.

Wilt u
• langer thuis wonen?
• zelfstandig wonen?
• de eigen regie behouden?
• ontmoeten?
• levensloopgeschikt huren/kopen?
• ondersteuning dichtbij?
• veiligheid?
• de mantelzorg ontzien?
• ruimte voor wat u zelf kan?
• meer met en voor elkaar?

Toekomstige bewoners
Een levensloopgeschikte woning en/of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent.

Wonen met Meer
• ondersteunt bewoners, mantelzorgers, netwerken rondom de bewoner, maatschappelijke vastgoedeigenaren, organisaties en instellingen en de wijk;
• realiseert zelf locaties in samenwerking met maatschappelijk betrokken vastgoedpartijen, projectontwikkelaars en/of investeerders;
• is betrokken bij verschillende (her)ontwikkeltrajecten (denk hierbij aan grote panden, stukken (bouw)land en/of boerderijen met diverse opstallen);
• werkt met een beheerder die vanuit de eigen woning in de wijk/gemeente op locatie het locatiebeheer verzorgt en de veiligheid en (waar nodig) ondersteuning biedt;
• werkt met een beheerder die in of bij de locatie woont en daar het locatiebeheer verzorgt en de veiligheid en (waar nodig) ondersteuning biedt.

De bovenstaande opsomming is uiteraard niet volledig. Zo blijft er wel ruimte voor maatwerk en aansluiting bij andere initiatieven.