Wonen met Meer

Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat,
met een inwonend of bij het concept wonend beheerderspaar.

Wilt u
• langer thuis wonen?
• zelfstandig wonen?
• de eigen regie behouden?
• ontmoeten?
• levensloopgeschikt huren/kopen?
• ondersteuning dichtbij?
• veiligheid?
• de mantelzorg ontzien?
• ruimte voor wat u zelf kan?
• meer met en voor elkaar?

Toekomstige bewoners
Een levensloopgeschikte woning en/of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn
in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent.

Wonen met Meer
Wonen met Meer realiseert zelf locaties in samenwerking met maatschappelijk betrokken
vastgoedpartijen, projectontwikkelaars en/of investeerders.

Het concept inhuren kan ook. Kleine opzet
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO);
• Vereniging van Eigenaren (VvE);
• woongroep;
• straat.

Het concept inhuren kan ook. Grote opzet
• woningbouwvereniging of woningcorporatie;
• serviceflat;
• woon-zorgorganisatie;
• zorg-coöperatie.

De bovenstaande opsomming is uiteraard niet volledig. Zo blijft er wel ruimte voor aansluiting bij andere initiatieven. Aansluiting bij een bestaand concept of franchiseformule wordt niet uitgesloten.