Wonen met Meer

Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een inwonend of bij het concept wonend beheerderspaar.

Wilt u
• langer thuis wonen?
• zelfstandig wonen?
• de eigen regie behouden?
• ontmoeten?
• levensloopgeschikt huren/kopen?
• ondersteuning dichtbij?
• veiligheid?
• de mantelzorg ontzien?
• ruimte voor wat u zelf kan?
• meer met en voor elkaar?

Toekomstige bewoners
Een levensloopgeschikte woning en/of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent.

Wonen met Meer
• ondersteunt bewoners, mantelzorgers, netwerken rondom de bewoner, maatschappelijke vastgoedeigenaren, organisaties en instellingen en de wijk;
• realiseert zelf locaties in samenwerking met maatschappelijk betrokken vastgoedpartijen, projectontwikkelaars en/of investeerders;
• kan door een bewoner, meerdere bewoners, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), Vereniging van Eigenaren
(VvE), woongroep, woningbouwvereniging of woningcorporatie, serviceflat, woon-zorgorganisatie of een zorgcoöperatie worden ingehuurd;
• werkt met een beheerderspaar die, vanuit de eigen woning in de wijk/gemeente, bij mensen thuis komt of woont in of bij de betreffende locatie.

De bovenstaande opsomming is uiteraard niet volledig. Zo blijft er wel ruimte voor maatwerk en aansluiting bij andere initiatieven.