Wonen met Meer

Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat,
met een inwonend of bij het concept wonend beheerderspaar.

Wilt u
• langer thuis wonen?
• zelfstandig wonen?
• de eigen regie behouden?
• ontmoeten?
• levensloopgeschikt huren/kopen?
• ondersteuning dichtbij?
• veiligheid?
• de mantelzorg ontzien?
• ruimte voor wat u zelf kan?
• meer met en voor elkaar?

Wij zoeken: toekomstige bewoners
Een levensloopgeschikte woning of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn
in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent.

Wij werken in opdracht van partijen die een beheerderspaar willen inhuren zoals
• woningbouwvereniging of corporatie;
• woon-zorgorganisatie;
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap;
• kerk;
• Vereniging van Eigenaren;
• straat;
• woongroep;
• of een ander initiatief.