Wonen met Meer

Wij verbinden levensloopgeschikt wonen, veiligheid en ondersteuning op maat, met een inwonend of bij het herontwikkelingsproject wonend beheerderspaar.

Wilt u
• langer thuis wonen?
• zelfstandig wonen?
• de eigen regie behouden?
• ontmoeten?
• levensloopgeschikt huren/kopen?
• ondersteuning dichtbij?
• veiligheid?
• de mantelzorg ontzien?
• ruimte voor wat u zelf kan?
• meer met en voor elkaar?

Toekomstige bewoners
Een levensloopgeschikte woning en/of ondersteuning kan nodig of wenselijk zijn in alle fases van het leven, niet alleen als u bijvoorbeeld 75-plusser bent.

Wonen met Meer
• ondersteunt bewoners, mantelzorgers, netwerken rondom de bewoner, maatschappelijke vastgoedeigenaren, organisaties en instellingen en de wijk;
• realiseert zelf locaties in samenwerking met maatschappelijk betrokken vastgoedpartijen, projectontwikkelaars en/of investeerders;
• is betrokken bij verschillende herontwikkeltrajecten (denk hierbij aan grote panden, stukken (bouw)land en/of boerderijen met diverse opstallen);
• werkt met een beheerderspaar die, vanuit de eigen woning in de wijk/gemeente, in of bij het herontwikkelingsproject woont.

De bovenstaande opsomming is uiteraard niet volledig. Zo blijft er wel ruimte voor maatwerk en aansluiting bij andere initiatieven.