Beheerder

Het zijn de ‘eenvoudige’ vragen waar de beheerder ondersteuning bij kan bieden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet veelzeggend, maar in de praktijk is het van grote waarde voor de bewoner! Er blijven namelijk altijd ‘tussendoor-vragen’ liggen, waar een bewoner zich erg druk om kan maken als niemand daarbij kan ondersteunen. Alleen al de sociale contacten die daardoor ontstaan, zijn van onschatbare waarde.

De ondersteuning door een beheerder zorgt ervoor dat de bewoner verder kan met wonen en leven. Tegelijkertijd wordt eenzaamheid tegengegaan en de mantelzorger ontlast. De continuïteit is gewaarborgd, want de beheerder zorgt altijd voor mensen om zich heen die kunnen bijspringen bij ziekte, vakantie en/of piekmomenten als er meer vraag is naar ondersteuning. De beheerder draagt de dagelijkse zorg voor de coördinatie en de uitvoering van de werkzaamheden voor de bewoners.

Alle beheerders werken onder supervisie van de stichting Wonen met Meer, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en houden zich aan onze integriteitsregels.

Het zou mooi zijn de functie van beheerder ook opengesteld wordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen die bijvoorbeeld in de zorg hebben gewerkt).

De werving van een beheerder is de taak van de stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie en geschiedt bij voorkeur in de wijk en/of gemeente waar het initiatief vorm krijgt. Wonen met Meer kan in dit proces ondersteuning bieden mocht dat gewenst zijn.

Voor de veiligheid en ondersteuning die de beheerder biedt, betaalt de afnemer (bewoner) een vergoeding. In de praktijk kan dat ook lopen via de stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie. Lees meer… Wonen, veiligheid en ondersteuning en Diensten.