Beheerderspaar

Het zijn de ‘eenvoudige’ vragen waar het beheerderspaar ondersteuning bij kan bieden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet veelzeggend, maar in de praktijk is het van grote waarde voor de bewoner! Er blijven namelijk altijd ‘tussendoor-vragen’ liggen, waar een bewoner zich erg druk om kan maken als niemand daarbij kan ondersteunen. Alleen al de sociale contacten die daardoor ontstaan, zijn van onschatbare waarde. De ondersteuning door een beheerderspaar zorgt ervoor dat de bewoner verder kan met wonen en leven. Tegelijkertijd wordt eenzaamheid tegengegaan en de mantelzorger ontzorgt. De continuïteit is gewaarborgd, want het beheerderspaar kan elkaar vervangen en zorgt altijd voor mensen om zich heen die kunnen bijspringen bij ziekte, vakantie en/of piekmomenten als er meer vraag is naar ondersteuning. Het beheerderspaar draagt de dagelijkse zorg voor de coördinatie en de uitvoering van de werkzaamheden voor de bewoners.

Per Locatie kan het beheerderspaar maatwerk bieden. Of dat nu gaat om algemene werkzaamheden, de ondersteuning aan bewoners op Locatie en/of een wijkfunctie oppakken. Om een financiële basis te geven aan het beheerderspaar, wordt er met de Locatie afgesproken welke werkzaamheden er verricht kunnen of moeten worden. Voorbeelden kunnen zijn: ondersteuning van de rechtsvorm op Locatie, klein gebouw- en tuinonderhoud, het schoonmaken van algemene ruimtes en het eventueel organiseren van activiteiten in de ontmoetingsruimte(s).

Het beheerderspaar kan naast de genoemde werkzaamheden op twee andere terreinen een aanvulende rol oppakken. Deze vallen onder hetzelfde merk Wonen met Meer:

  1. AssistantLiving. Op locatie kan er gekozen worden om tijdelijk bewoners op te vangen na bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis. Het beheerderspaar kan de bewoner ondersteunen bij het herstel. Voor deze diensten wordt een bedrag per dag gerekend. Belangrijk: iedere locatie kent een andere opzet. Denk hierbij aan verschillende bewoners, type woningen, etc. Het hangt van de opzet af of er een woning voor AssistantLiving vrijgemaakt kan worden. Vraag naar de mogelijkheden.
  2. Mantelzorgindebuurt. Is er tijd over om in de omgeving van de locatie ondersteuning te bieden bij mensen thuis(ambulant), dan kan het beheerderspaar dat oppakken. Het kan bovendien gaan om bewoners zijn die graag op locatie willen wonen, maar nu nog op de belangstellingslijst staan. Op die manier kan er toch al ondersteuning worden geboden en ontstaat er een band/relatie.

Alle beheerdersparen werken onder supervisie van de stichting Wonen met Meer, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en houden zich aan onze integriteitsregels.

Het zou mooi zijn als de functie van beheerderspaar ook wordt opengesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen die bijvoorbeeld in de zorg hebben gewerkt).

De werving van een beheerderspaar voor een locatie, kan de taak zijn voor stichting Wonen met Meer. Het zal mede afhangen van de gemaakte afspraken tussen de rechtsvorm op locatie en stichting Wonen met Meer. De verwachting is dat er hoe dan ook naar een beheerderspaar gezocht kan worden in de wijk en/of gemeente waar het initiatief vorm krijgt.

Voor de individuele ondersteuning die het beheerderspaar biedt, betaalt de bewoner een kleine vergoeding per uur. Met betrekking tot de finaciele afhandeling van afgenomen diensten, bestaat de mogelijkheid deze via stichting Wonen met Meer te laten lopen. Zo ontzorgen wij ook de rechtsvorm op locatie. Lees meer… Wonen, veiligheid en ondersteuning en Diensten.