Beheerderspaar

Het zijn de ‘eenvoudige’ vragen waar het beheerderspaar ondersteuning bij kan bieden. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet veelzeggend, maar in de praktijk is het van grote waarde voor de bewoner! Er blijven namelijk altijd ‘tussendoor-vragen’ liggen, waar een bewoner zich erg druk om kan maken als niemand daarbij kan ondersteunen. Alleen al de sociale contacten die daardoor ontstaan, zijn van onschatbare waarde.

De ondersteuning door een beheerderspaar zorgt ervoor dat de bewoner verder kan met wonen en leven. Tegelijkertijd wordt eenzaamheid tegengegaan en de mantelzorger ontlast. De continuïteit is gewaarborgd, want het beheerderspaar kan elkaar vervangen. Daarnaast wordt er gezorgd voor mensen om het paar heen die kunnen bijspringen bij ziekte, vakantie en/of piekmomenten als er meer vraag is naar ondersteuning. Het beheerderspaar draagt de dagelijkse zorg voor de coördinatie en de uitvoering van de werkzaamheden voor de bewoners.

Alle beheerdersparen werken onder supervisie van de stichting Wonen met Meer, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en houden zich aan onze integriteitsregels.

Het zou mooi zijn de functie van beheerderspaar ook open te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen die bijvoorbeeld in de zorg hebben gewerkt).

De werving van een beheerderspaar geschiedt bij voorkeur in de wijk en/of gemeente waar het initiatief vorm krijgt.

Voor de ondersteuning die het beheerderspaar biedt, betaalt de afnemer een vergoeding. Lees meer… Wonen, veiligheid en ondersteuning en Diensten.