Diensten

Het beheerderspaar op een Wonen met Meer locatie kan uw leven een stuk aangenamer maken. Niet alleen is dit paar de locatiebeheerder, maar ook uw persoonlijke ondersteuners. Wij hebben het dan meer over mantelzorgtaken. Door beide functies te koppelen aan één beheerderspaar ontstaat volgens Wonen met Meer de ideale combinatie om bewoners flexibel, op maat en dichtbij te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

Het zijn de ‘eenvoudige’ vragen waar het beheerderspaar bij kan ondersteunen. Onder “Locatiebeheerder’ en  “Ondersteuners” leest u wat hier zoal onder valt. Technische, ingewikkelde vragen, of grote projecten, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een kleine verbouwing, kunnen meestal niet door het beheerderspaar aangenomen worden. U kunt dan hiervoor zelf iemand van buiten zoeken of het beheerderspaar vragen u daarin te adviseren. De ondersteuning door het beheerderspaar is altijd maatwerk en vindt plaats op locatie. Heeft u vragen over wat Wonen met Meer voor u kan betekenen, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek. Met elkaar kunnen we kijken of Wonen met Meer aansluit bij uw wensen, mogelijkheden en budget. Een afspraak kunt u aanvragen op de contactpagina. Hieronder vindt u de verdere uitwerking.

Locatiebeheerder

Voor potentiële bewoners

De locatiebeheerder woont in of bij de locatie. Hij/zij is voor u als bewoner een betrokken luisterend oor en het eerste aanspreekpunt voor kleine woon- en leefzaken.
Voorbeelden:

Maatwerk

Veiligheid

Service

Agendabeheer

Post verzorgen
bij ziekte

Meedenken
en adviseren

Luisterend
oor zijn

Lief en
leed delen

Locatiebeheerder breder inzetten

Voor geïnteresseerde (vastgoed)eigenaren en/of investeerders

Een locatiebeheerder kan veel betekenen voor de eigenaar van het pand. Afhankelijk van waar en door wie het beheerderspaar wordt ingehuurd, kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Klein onderhoud, schoonmaak, veiligheid en storingen (of op onderdelen) kunnen toegevoegd worden aan het takenpakket van de locatiebeheerder. De eigenaar van het gebouw betaalt hiervoor een vergoeding. Voorbeelden:

Maatwerk

Service

Locatiebeheerder
breder inzetbaar

Schoonmaken
algemene ruimtes

Bladervrij maken
van de goot

Liftstoring
coördineren

Afstemmen
serviceonderhoud

Sneeuwvrij
maken

Activiteiten in
gemeenschappelijke ruimtes

Belangrijk: de basisgedachte is en blijft levensloopgeschikte woningen aanbieden met beheerderspaar. Vanuit financieel oogpunt kan het interessant zijn op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen, maar dat mag nooit ten koste gaan van de ondersteuning aan de bewoners.

Ondersteuning: een zorg minder 

Voor potentiële bewoners

Het beheerderspaar kunt u zien als persoonlijk ondersteuners die overdag diensten en services op maat aanbieden. Maar bij Wonen met Meer gaan we verder. De diensten kunnen in bijzondere gevallen zelfs in de avond, nacht en de weekenden geleverd worden. De ondersteuning in onze opzet is dichtbij bij de bewoners georganiseerd en kan zelfs aanvullend worden gezien op de mantelzorg, het eigen netwerk en eventuele professionele zorg en verpleging van andere partijen. Maatwerk staat voorop. Voorbeelden van ondersteuning kunnen zijn:

Maatwerk

Vervoer

Coördinatie

Hobby

Klein
tuinonderhoud

Kleine doe-het-
zelf klusjes

Boodschappen
doen

Invullen van
formulieren

Alarmering

Het beheederspaar breder inzetten

Voor potentiële bewoners

Het inzetten van de ondersteuning bij mensen thuis in de wijk is onder bepaalde voorwaarden bespreekbaar. Denkt u in dit verband bijvoorbeeld aan iemand die graag bij een Wonen met Meer locatie wil komen wonen, maar nog op de interesselijst staat. Maatwerk staat voorop. Voorbeelden:

Maatwerk

Wijkfunctie

Dagbesteding