Een zorg minder

Wonen met Meer, een zorg minder is er voor iedereen die nu, straks of later een levensloopgeschikte woning zoekt, veiligheid wil en ondersteuning wenst als dat nodig is. Wij hebben het over een flexibele oplossing waarbij geclusterd levensloopgeschikt wonen, veiligheid, ondersteuning op maat en een beheerderspaar, de ingrediënten zijn. Het beheerderspaar woont in principe zelf ook op locatie. Zo kan er op maat ondersteuning worden geboden aan bewoners. Ook kan het beheerderspaar mantelzorgers ontzorgen.

De bewoner leeft zijn eigen leven en als hij vragen heeft, afstemming zoekt of wanneer er ondersteuning nodig is, dan staat het beheerderspaar klaar. Mantelzorgers kunnen (een deel van) hun zorg aan het beheerderspaar (en zijn netwerk) overdragen, als dat nodig is; een veilig gevoel als je weet dat je ouders, vrienden, buren of kennissen structureel of tijdelijk (bijvoorbeeld bij ziekte of na een opname in het ziekenhuis) goed worden ondersteund. Voor de verleende ondersteuning door het beheerderspaar wordt een klein bedrag per uur gevraagd. Dat bedrag willen we zo laag mogelijk houden. Dat doen we door het beheerderspaar andere taken en betaalde werkzaamheden te laten verreichten voor de rechtsvorm op locatie. Daarnaast werkt stichting Wonen met Meer zonder winstoogmerk!

Wonen met Meer zet zich in voor wijkjes in bestaande bouw, nieuwbouwprojecten en (her)ontwikkelingsprojecten, en regelt waar nodig de ondersteuning. In een tijd van onzekerheden nemen wij hier onze verantwoordelijkheid. Lees meer… Voor wie.

Het inhuren van een beheerderspaar gebeurt in principe door de rechtsvorm van de betreffende locatie. Wonen met Meer heeft het een en ander uitgewerkt m.b.t. het organisatorische gedeelte. In een persoonlijk gesprek kan dat worden doorgenomen. De mogelijkheid is bespreekbaar als de rechtsvorm op diverse terreinen ondersteuning wil. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Lees meer… Inhuur.