Een zorg minder

Wonen met Meer, een zorg minder is er voor iedereen die nu, straks of later een levensloopgeschikte woning zoekt, veiligheid wil en ondersteuning wenst als dat nodig is. Wij hebben het over een flexibele oplossing waarbij geclusterd levensloopgeschikt wonen, veiligheid, ondersteuning op maat en een beheerder de ingrediënten zijn. De beheerder is inwonend op locatie of woont in de nabije omgeving. Zo kan er op maat ondersteuning worden geboden aan bewoners. Ook kunnen waar nodig mantelzorgers worden ontlast.

De bewoner leeft zijn eigen leven en als hij vragen heeft, afstemming zoekt of wanneer er ondersteuning nodig is, dan staat de beheerder voor klaar. Mantelzorgers kunnen (een deel van) hun zorg aan de beheerder (en zijn netwerk) overdragen, als dat nodig is; een veilig gevoel als je weet dat je ouders, vrienden, buren of kennissen structureel of tijdelijk (bijvoorbeeld bij ziekte of na een opname in het ziekenhuis) goed worden ondersteund.

Wonen met Meer zet zich in voor wijkjes in bestaande bouw, nieuwbouwprojecten en (her)ontwikkelingsprojecten, en regelt waar nodig de ondersteuning. In een tijd van onzekerheden nemen wij hier onze verantwoordelijkheid. Lees meer… Voor wie.

Het inhuren van een beheerder gebeurt in principe door de stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie. De betreffende rechtsvorm draagt tevens de zorg voor de betaling/vergoeding van de beheerder.  Wonen met Meer, een zorg minder kan in het proces om te komen tot de juiste beheerder, ondersteuning bieden. Lees meer… Inhuur.