Kosten

Bewoners
In ons concept Wonen met Meer koopt de bewoner particulier (mantelzorg)ondersteuning in(*) bij de stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie. U betaalt dan voor:

  • Het inhuren van de beheerder. Omdat het om een geclusterde vorm van wonen en leven gaat, worden de kosten verdeeld over meerdere bewoners. Zo wordt de inhuur betaalbaar gehouden. Onder diensten op deze website is het takenpakket van de beheerder verder uitgewerkt.
  • Aanvullende (individuele) diensten en activiteiten. Hier worden aparte afspraken over gemaakt met de beheerder, in overleg met en naar de wens van de Stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie omdat zij zicht hebben op de pakketten, de wensen en de uitgevoerde werkzaamheden.

Eventuele reiskosten (bijvoorbeeld om u te begeleiden naar het ziekenhuis), of materiaalkosten (bij bijvoorbeeld een doe-het-zelf-klusje), zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Onder Wonen, veiligheid en ondersteuning is al aangegeven dat er verschillende type woningen en eigenaren van woningen kunnen zijn. Daarom is het lastig aan te geven wat de kosten per persoon zijn. Om dat in beeld te kunnen brengen, ontwikkelt de stichting een conceptmodel dat na invoering van gegevens aan kan geven wat deze kosten zijn. Deze rekenmodule volgt zo spoedig mogelijk.

Stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie
Hoe kunt u een samenwerking aangaan met Wonen met Meer? Voor een belangstellende stichting, Vereniging van Eigenaren of een coöperatie  is onze opzet op een A4-tje puntgewijs, kort en bondig en gevisualiseerd uitgewerkt. Laat vooral uw gegevens achter via onze contactpagina op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Betreft het (nog) geen rechtsvorm, maar u heeft wel vragen over de opzet en hoe we kunnen samenwerken? Of u wilt een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling? Of u heeft een locatie die u zou willen (her)ontwikkelen? U bent van harte uitgenodigd ons dat te laten weten. Laat vooral uw gegevens achter via onze contactpagina op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

*Zie ook de website www.regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.