Kosten

Vooraf
Op onze website vindt u geen gedetailleerde uitwerking van kosten en bedragen. Die komen aan de orde als er inhoudelijke gesprekken volgen nadat de belangstelling voor ons concept Wonen met Meer kenbaar is gemaakt. In onderstaande uitwerking is een onderscheid gemaakt tussen locaties, bewoners, rechtsvormen die willen samenwerken en partijen die nog geen rechtsvorm hebben en/of willen samenwerken.

Locatie
Met locatie wordt bedoeld, daar waar een woon- en leefgemeenschap vorm krijgt. De rechtsvorm op locatie kan ervoor kiezen het concept Wonen met Meer te integreren in hun opzet. Belangrijk hierbij is om het volgende te weten: Wonen met Meer werkt zonder winstoogmerk. Sinds 2014 zijn er al wel kosten gemaakt, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden en staan. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor bijvoorbeeld de website, domeinnamen, communicatie, reiskilometers en verzekeringen. Om deze kosten te kunnen dekken hebben we een opzet gemaakt die er als volgt uitziet:

 • Betaling eenmalig: Wonen met Meer kan een onderbouwing schrijven voor de betreffende locatie als dat op prijs wordt gesteld. Deze onderbouwing kan gebruikt worden in de gesprekken met betreffende gemeente en provincie.
 • Betaling: eenmalig: toegangsfee. Als de rechtsvorm op locatie het concept Wonen met Meer wil toevoegen aan de projectopzet, dan zal afhankelijk van het uiteindelijke aantal bewoners, dat de hoogte van de fee bepalen. We gaan uit van deze opzet: 1. t/m 10 woningen, 2. t/m 20 woningen, 3. t/m 30 woningen. Bij woongroepen kijken we samen eerst naar de structuur, opzet, aantal woningen en de financiele middelen.
 • Betaling jaarlijks: vergoeding voor de licentie.

Naast deze kosten is er de mogelijkheid de locatie tegen betaling te ontzorgen door een beheerderspaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 1. Ondersteuning rechtsvorm locatie.
 2. Activiteiten ontmoetingsruimte(s).
 3. Schoonhouden (algemene)ruimtes.
 4. Gebouw- en terreinonderhoud.
 5. Klein tuinonderhoud.

Door deze werkzaamheden te verrichten, is het beheerderspaar zichtbaar op locatie en al direct aanspreekpunt voor bewoners. Dat biedt ook veiligheid. Daarmee kunnen we tevens de betaalde basisinzet door het beheerderspaar een financiele basis geven.

Bewoners
In ons concept Wonen met Meer koopt de bewoner particulier (mantelzorg)ondersteuning in(*) bij Wonen met Meer op de betreffende locatie. Zie de hieronderstaande opzet (kan afwijken omdat de locatie kiest voor een andere opzet):

 • Licentie. Bewoners betalen alleen een paar euro’s voor de jaarlijkse licentie per maand of eenmalig per jaar.
 • Ondersteuning. Wil een bewoner individuele ondersteuning, dan kan dat voor een klein bedrag, bruto per uur. Dat wordt achteraf gefactureerd. Voor de avond-, nacht- en weekenduren zijn er afwijkende tarieven.
 • Aanvullende (individuele) diensten en activiteiten. Hier worden aparte afspraken over gemaakt met de rechtsvorm op locatie en het beheerderspaar.
 • Eventuele reiskosten (bijvoorbeeld om u te begeleiden naar het ziekenhuis), of materiaalkosten (bij bijvoorbeeld een doe-het-zelf-klusje), zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Rechtsvormen die willen samenwerken
Stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie.
Hoe kunt u een samenwerking aangaan met Wonen met Meer? Voor een belangstellende stichting, Vereniging van Eigenaren of een coöperatie is onze opzet op een A4-tje puntgewijs, kort en bondig en gevisualiseerd uitgewerkt. Laat vooral uw gegevens achter via onze contactpagina op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nog geen rechtsvorm

 • Betreft het (nog) geen rechtsvorm, maar u heeft wel vragen over de opzet en hoe we kunnen samenwerken?
 • Of u wilt een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Wonen met Meer?
 • Of u heeft een locatie die u zou willen (her)ontwikkelen?

U bent van harte uitgenodigd ons dat te laten weten. Laat vooral uw gegevens achter via onze contactpagina op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wijzigingen voorbehouden.
Lezers op deze website kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

*Zie ook de website www.regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.