Kosten

In ons concept Wonen met Meer koopt u particulier (mantelzorg)ondersteuning in(*). U betaalt voor:

  • Het inhuren van het beheerderspaar.
  • Aanvullende (individuele) diensten en activiteiten. Hier worden aparte afspraken over gemaakt met het beheerderspaar omdat zij zicht hebben op de pakketten, de wensen en de uitgevoerde werkzaamheden.

Eventuele reiskosten (bijvoorbeeld om u te begeleiden naar het ziekenhuis), of materiaalkosten (bij bijvoorbeeld een doe-het-zelf-klusje), zijn niet inbegrepen.

Onder Wonen, veiligheid en ondersteuning is al aangegeven dat er verschillende type woningen en eigenaren van woningen kunnen zijn. Daarom is het lastig aan te geven wat de kosten per persoon zijn. Om dat in beeld te kunnen brengen ontwikkelt de stichting een conceptmodel dat na invoering van gegevens aan kan geven wat deze kosten zijn. Deze rekenmodule volgt naar verwachting in 2021.

*Zie ook de website www.regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.