Levensloopgeschikt Wonen

Levensloopgeschikte woningen zijn geschikt voor wonen op elk moment in je leven. De woning is zo ingericht dat iedereen er kan wonen, wat de vraag naar ondersteuning ook is… Er is voldoende ruimte voor het gebruik van een rollator of een ander hulpmiddel.

Met ons concept Wonen met Meer werken we het liefst samen met (maatschappelijk betrokken vastgoed)partijen (lees meer… Inhuur) die zorg kunnen dragen voor deze levensloopgeschikte woningen. Helaas is het zo dat er nog geen landelijke standaard eisen zijn als het gaat om levensloopgeschikte woningen. Wel hebben wij inmiddels de expertise in huis om mee te denken, de tekeningen te beoordelen en/of de eisen te overleggen. Onze deskundige is op dit terrein is Seniorkeuradviseur®. Dat is een grote meerwaarde omdat er met deze kennis in bestaande woningen op locatie en/of bij een (her)ontwikkeling meegekeken kan worden naar de toegankelijkheid, veiligheid en het comfortniveau. Het is van groot belang te weten aan wie de woningen worden aangeboden. Hoe toekomstgeschikt willen we het daar gaan aanbieden? Denk hierbij aan gangbreedte, grootte van de slaapkamer, doucheruimte, in- en uitgang, keuken, draaicirkels en buitenruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ons betreft moet het duidelijk zijn voor (toekomstige) bewoners wat er wel of niet kan in een woning. Denk hierbij aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid, sociale veiligheid, toe- en uitgankelijkheid, flexibiliteit, aanpasbaarheid, minimale afmetingen van ruimten, hun onderlinge ligging en de bereikbaarheid van de woning.

Ons concept Wonen met Meer kan niet zonder wonen, en wonen kan wat ons betreft niet zonder de levensloopgeschiktheid. Is er bijvoorbeeld verzorging of verpleging nodig, dan moet dat kunnen in de betreffende woning. Zo hoeft er niet meer verhuisd te worden, of wordt het verhuizen uitgesteld. Natuurlijk blijft het maatwerk en is iedere persoonlijke situatie anders, ook als het gaat om aanvullende en/of technische voorzieningen.

Wonen met Meer brengt levensloopgeschiktheid, geclusterd wonen, veiligheid en ondersteuning samen. Een ijzersterke en toekomstgerichte combinatie. Dat is werkelijk een hele zorg minder.