Wonen, veiligheid en ondersteuning

Wat zijn nu uw woonwensen, of over vijf jaar of tien jaar?
Is uw huidige woning gelijkvloers en geschikt voor als bijvoorbeeld het bewegen minder gaat of als er ondersteuning nodig is? Langer zelfstandig wonen kan ook in een ander huis. Het begint bij wonen, alleen wij gaan verder.
Lees meer ….. Levensloopgeschikt wonen en Wonen met Meer, een zorg minder.

Wonen
Om te kunnen wonen bij een Wonen met Meer locatie, huurt of koopt u een levensloopgeschikte woning en neemt u bijvoorbeeld een dienst af.

Voor Wonen met Meer is de levensloopgeschiktheid van de woning erg belangrijk. Daarom is dit altijd onderwerp van gesprek met partijen die Wonen met Meer als concept willen inhuren. De levensloopgeschiktheid zegt namelijk veel over het langer zelfstandig kunnen wonen en de mogelijkheid om verzorgd en/of verpleegd te kunnen worden. Het beheerderspaar levert zelf geen verzorging en/of verpleging, maar denkt graag mee en adviseert als dat gewenst is. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt met een (thuis)zorgpartij die bij de bewoner thuis, ambulant, de zorg en/of verpleging verleent.
Lees meer… Inhuur.

De woning is geen eigendom van Wonen met Meer. Ieder project kan, als het gaat om de woningen en/of appartementen, anders zijn van samenstelling.

Veilig en vertrouwd
Het besef een beroep te kunnen doen op het beheerderspaar geeft veiligheid en dat is een zorg minder. Het is dichtbij geregeld, betrouwbaar en bereikbaar. Dat onderscheidt ons van andere concepten. De mogelijkheid bestaat aanvullend, betaald, alarmering met of zonder opvolging af te nemen.

In de levensloopgeschikte woning is veiligheid een belangrijk thema. Denk aan inbraakwerendheid, sociale veiligheid en toegankelijkheid.
Lees meer… Diensten.

Ondersteuning
Ondersteuning is tegenwoordig overal in te kopen of samen te regelen. Bij Wonen met Meer brengen we het samen en koppelen we het aan een beheerderspaar. Deze neemt niet over, maar ondersteunt waar nodig. Als er toch iets overgenomen moet worden omdat het niet anders kan, dan kan de bewoner zich vervolgens richten op wat hij/zij nog wel kan. Dat geeft ruimte en is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Het beheerderspaar levert maatwerk, coördineert, faciliteert en mobiliseert en kan snel inspelen op de actuele situatie van de bewoner.

Afhankelijk van de grootte van het project en de afgesloten diensten, is het beheerderspaar deel- of voltijds inzetbaar. Dat zegt ook iets over de beschikbare uren die kunnen worden besteed aan de veiligheid en ondersteuning van bewoners. Het beheerderspaar is het vaste aanspreekpunt en draagt zorg voor de uitvoer van de ondersteuning. Wordt het ingewikkeld, te technisch of te groot, dan zal met de bewoner worden afgestemd over hoe daarmee omgegaan kan worden.
Lees meer… Diensten.