Servicepakketten


Servicepakket
‘Een hele zorg minder’


Servicepakket
‘Extra’


Servicepakket
‘Alarmering’


Abonnement
voor de wijk

Servicepakket  ‘Een hele zorg minder’

  • Beheerderspaar.
  • Veiligheid.
  • Ondersteuning ( x uur).

Voorbeelden van ondersteuning:

Maatwerk

Agendabeheer

Vervoer

Invullen van formulieren

Klein tuinonderhoud

Kleine doe-het-zelf klusjes

Post verzorgen bij ziekte

Meedenken en adviseren

Boodschappen doen

Sneeuwvrij maken

Luisterend oor zijn

Lief en leed delen

Naast het Servicepakket ‘Een hele zorg minder’ zijn er aanvullende services tegen betaling beschikbaar. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en verwerkt door het beheerderspaar.

Servicepakket Extra

  • Extra uren ondersteuning.
  • Ruimte voor specifieke wensen.
  • Aanvullende diensten als er geen externe professionele medewerker voorhanden is.

Deze aanvullende diensten worden in onderling overleg bepaald en in een contract vastgelegd.

Servicepakket Alarmering

  • Alarmering en de opvolging.

Wonen met Meer organiseert de ondersteuning zo persoonlijk mogelijk. Naast het kiezen van een alarmsysteem met wel/geen abonnementsvorm, is het belangrijk de alarmopvolging te regelen. Waar gaat het alarm over, wie gaat er naar toe en wie coördineert? Hoe ziet de bewoner de uitvoer geregeld? Daarin zijn keuzes te maken. Het beheerderspaar kan zorgen voor afstemming en overleg. Het is in ieder geval wel fijn als het netwerk rond de bewoner zoveel mogelijk zelf zaken oppakt. Ook hier leveren wij waar mogelijk maatwerk en varianten zijn uiteraard bespreekbaar.

Abonnement voor de wijk

  • Ondersteuning.
  • Aanvullende servicepakketten.

De rol van Wonen met Meer en het beheerderspaar kan ook gekoppeld worden aan de wijk of andere plekken/plaatsen in de gemeente waar ondersteuning nodig is. In overleg is er veel mogelijk. Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen.