Inhuur

Er is veel mogelijk bij inhuur beheerderspaar
Afhankelijk van de grootte van het project, is het beheerderspaar in deel- of voltijds in te huren. In de pilotfase zal gestart worden met een deeltijd beheerderspaar.

Wie huurt beheerderspaar in
Het inhuren van een beheerderspaar bij Stichting Wonen met Meer kan o.a. door woongroepen, een kerk, zorgcoöperaties, woon-zorgorganisaties en een woningbouwvereniging. Daarnaast is het denkbaar dat een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een hele straat met diverse woningen een beheerderspaar inhuurt. Het initiatief kan tegenwoordig zomaar bij de burger zelf liggen. Zo zijn er meerdere combinaties denk- en bespreekbaar.

Ondersteuning staat voorop
De basisgedachte is en blijft: levensloopgeschikte woningen met beheerderspaar. Vanuit financieel oogpunt is het interessant op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen, maar dat mag nooit ten koste gaan van de ondersteuning aan de bewoners.