Inhuur

Er is veel mogelijk bij inhuur beheerderspaar
Afhankelijk van de grootte van het project, is het beheerderspaar op uurbasis, in deeltijd of voltijds in te huren. In de pilotfase zal waarschijnlijk gestart worden met een deeltijd beheerderspaar.

Wie huurt beheerderspaar in
Het inhuren van een beheerderspaar bij Stichting Wonen met Meer kan o.a. door bewoners zelf, woongroepen, een kerk, zorgcoöperaties, woon-zorgorganisaties en een woningbouwvereniging. Daarnaast is het denkbaar dat een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een hele straat met diverse woningen een beheerderspaar inhuurt. Het initiatief kan tegenwoordig zomaar bij de burger zelf liggen. Zo zijn er meerdere combinaties denk- en bespreekbaar.

Meer mogelijkheden
Wonen met Meer kan zelf ook de regie nemen. Als wij een geschikte locatie vinden en er is verbinding met maatschappelijk vastgoedpartners en/of investeerders die zich kunnen vinden in onze uitgangspunten, dan hebben we de ingrediënten die nodig zijn om een totaalconcept in eigen beheer te realiseren. Er is dan geen sprake meer van inhuur, maar van een geïntegreerd pakket van wonen, veiligheid en ondersteuning.

Aansluiting bij een ander concept wordt eveneens niet uitgesloten.

Ondersteuning staat voorop
Vanuit financieel oogpunt is het interessant op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen aan het takenpakket van het beheerderspaar, maar dat mag niet ten koste gaan van de ondersteuning aan de bewoners. De basisgedachte is en blijft: levensloopgeschikte woningen en ondersteuning van bewoners, mantelzorgers en het netwerk rond bewoners door het beheerderspaar.