Inhuur

Er is veel mogelijk met de inhuur van een beheerderspaar
Afhankelijk van de grootte van het project, is het beheerderspaar op verschillende manieren in te huren. In de pilotfase zal waarschijnlijk gestart worden met een deeltijd beheerderspaar op locatie.

Wie huurt het beheerderspaar in
Het inhuren van een beheerderspaar gebeurt in principe door de rechtsvorm van de betreffende locatie. Uitgaande van een (her)ontwikkelingslocatie, is het belangrijk te weten wat de uitgangspunten zijn (ligging, grootte, wensen van de eigenaar), om welke doelgroep(en) het gaat en wie verantwoordelijk is of wordt voor het project. Daarom zitten wij graag zo vroeg mogelijk samen aan tafel om mee te denken. Aan tafel zitten wil niet zeggen dat wij sturen op het inhuren van een beheerderspaar. Is het een meerwaarde, dan worden de opties besproken. Belangrijk is en blijft dat er vanuit de vraag wordt gekeken naar een totaalproject en niet vanuit het aanbod.

Vraag gerust een gesprek aan om over de ins en outs verder te praten. Gebruik hiervoor het contactformulier op onze wesbite. Van harte uitgenodigd!

Meer mogelijkheden
-Er zijn andere initiatieven denkbaar waar ons concept Wonen met Meer een meerwaarde kan zijn. Denk aan woongroepen, aanvullend een wijkinzet met Mantelzorgindebuurt en in klein verband AssistantLiving.
-Wonen met Meer kan zelf de regie nemen met betrekking tot de realisatie van een locatie, inclusief het concept.
-Aansluiting bij een ander concept of formule wordt niet uitgesloten.

Ondersteuning staat voorop
Vanuit financieel oogpunt is het interessant op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen aan het takenpakket van het beheerderspaar. De basisgedachte is en blijft: een (her)ontwikkelingslocatie, levensloopgeschikte woningen, veiligheid bieden, ondersteuning van bewoners, ontzorgen mantelzorgers en het netwerk, gekoppeld aan een beheerderspaar.