Inhuur

Er is veel mogelijk bij inhuur beheerderspaar
Afhankelijk van de grootte van het project, is het beheerderspaar op verschillende manieren in te huren. In de pilotfase zal waarschijnlijk gestart worden met een deeltijd beheerderspaar.

Wie huurt beheerderspaar in
Het inhuren van een beheerderspaar bij Stichting Wonen met Meer kan op verschillende manieren en door verschillende partijen. Uitgaande van een herontwikkelingslocatie, is het belangrijk te weten wat de uitgangspunten zijn (ligging, grootte, wensen van de eigenaar), om welke doelgroep(en) het gaat en wie verantwoordelijk is of wordt voor het project. Daarom zitten wij graag zo vroeg mogelijk samen aan tafel om mee te denken. Aan tafel zitten wil niet zeggen dat wij sturen op het inhuren van een beheerderspaar. Is het een meerwaarde, dan worden de opties besproken. Belangrijk is en blijft dat er vanuit de vraag wordt gekeken naar een totaaproject en niet vanuit het aanbod.

Meer mogelijkheden
Wonen met Meer kan zelf ook de regie nemen. Als wij een geschikte locatie vinden en er is verbinding met maatschappelijk vastgoedpartners en/of investeerders die zich kunnen vinden in onze uitgangspunten, dan hebben we de ingrediënten die nodig zijn om een totaalconcept in eigen beheer te realiseren. Er is dan geen sprake meer van inhuur, maar van een geïntegreerd pakket van wonen, veiligheid en ondersteuning.

Aansluiting bij een ander concept wordt eveneens niet uitgesloten.

Ondersteuning staat voorop
Vanuit financieel oogpunt is het interessant op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen aan het takenpakket van het beheerderspaar, maar dat mag niet ten koste gaan van de ondersteuning aan de bewoners. De basisgedachte is en blijft: een herontwikkelingslocatie, levensloopgeschikte woningen, ondersteuning van bewoners, mantelzorgers en het netwerk, gekoppeld aan een beheerderspaar.