Inhuur

Er is veel mogelijk bij inhuur beheerder
Afhankelijk van de grootte van het project, is de beheerder op verschillende manieren in te huren. In de pilotfase zal waarschijnlijk gestart worden met een deeltijd beheerder die 8 uur per week beschikbaar is voor de bewoners.

Wie huurt de beheerder in
Het inhuren van een beheerder gebeurt in principe door de stichting, Vereniging van Eigenaren of de coöperatie van de betreffende locatie. Uitgaande van een (her)ontwikkelingslocatie, is het belangrijk te weten wat de uitgangspunten zijn (ligging, grootte, wensen van de eigenaar), om welke doelgroep(en) het gaat en wie verantwoordelijk is of wordt voor het project. Daarom zitten wij graag zo vroeg mogelijk samen aan tafel om mee te denken. Aan tafel zitten wil niet zeggen dat wij sturen op het inhuren van een beheerder. Is het een meerwaarde, dan worden de opties besproken. Belangrijk is en blijft dat er vanuit de vraag wordt gekeken naar een totaalproject en niet vanuit het aanbod.

Vraag gerust een gesprek aan om over de ins en outs verder te praten. Gebruik hiervoor het contactformulier op onze wesbite. Van harte uitgenodigd!

Meer mogelijkheden
Wonen met Meer kan zelf ook de regie nemen. Als wij een geschikte locatie vinden en er is verbinding met maatschappelijk vastgoedpartners en/of investeerders die zich kunnen vinden in onze uitgangspunten, dan hebben we de ingrediënten die nodig zijn om een totaalconcept in eigen beheer te realiseren; er is dan geen sprake meer van inhuur, maar van een geïntegreerd pakket van wonen, veiligheid en ondersteuning.

Aansluiting bij een ander concept wordt niet uitgesloten.

Ondersteuning staat voorop
Vanuit financieel oogpunt is het interessant op technisch en maatschappelijk vlak werkzaamheden toe te voegen aan het takenpakket van de beheerder, maar dat mag niet ten koste gaan van de ondersteuning aan de bewoners. De basisgedachte is en blijft: een (her)ontwikkelingslocatie, levensloopgeschikte woningen, ondersteuning van bewoners, mantelzorgers en het netwerk, gekoppeld aan een beheerder.