Achtergrond

De initiatiefnemers komen beiden uit de (ouderen- en verpleeghuis)zorg. Ze hebben ruime werkervaring op het gebied van welzijn, onderwijs, beleidsvorming, verzorging en verpleging, projectontwikkeling, nieuwe woon-, leef- en ondersteuningsconcepten, en zijn daarnaast mantelzorger.

Vanuit deze achtergrond bleef het vraagstuk van het langer thuis wonen hangen. In het enorme gat tussen thuis en het verpleeghuis, zagen zij uiteindelijk mogelijkheden voor een vernieuwend concept. Sinds 2014 werken de initiatiefnemers vrijwillig aan de uitrol van dit concept. Niet op alle vragen hebben wij op dit moment een antwoord, toch kiezen wij voor aanpakken en nieuwe werkwijzen en structuren bedenken. ‘Leren door te doen’.

Huidige status
Het concept bevindt zich in de opstartfase.

Bij Wonen met Meer, een zorg minder, houd je als bewoner compleet de regie over je eigen leven, met als extra zekerheid een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Zo’n concept kan veel betekenen voor mensen! Voor nu, straks en later (voorsorteren!).

“Met een terugtrekkende overheid is het ons inziens tijd voor nieuwe woon- en leefconcepten en een andere manier van denken, werken en financieren.” Het gaat om wonen, welzijn, welbevinden en het leven van alle dag. Met onze opzet sluiten wij inmiddels aan bij het landelijke overheidsbeleid: WOZO. Het betreft hier het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Ouderen willen kunnen rekenen op ondersteuning en zorg die past bij hun situatie.

Het mooie van Wonen met Meer is dat wonen, veiligheid en ondersteuning wordt gekoppeld aan een beheerderspaar. Deze woont op locatie of in de nabije omgeving van de betreffende locatie. Het beheerderspaar ondersteunt de locatie en vervult daarnaast de functie van ondersteuner voor de daar woonachtige bewoners. Als de privé situatie van een bewoner verandert, is Wonen met Meer dichtbij en snel inzetbaar. Lees meer op deze website…..

“Zelfstandig maar niet alleen, met ruimte voor ontmoeting en toekomstbestendig.”

Bart en Wil

 

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”

Kennislab voor Urbanisme

Per Locatie kan Wonen met Meer maatwerk bieden. Of dat nu gaat om algemene werkzaamheden, de ondersteuning aan bewoners op Locatie en/of een wijkfunctie oppakken.

Werkzaamheden Locatie
Klein gebouw- en tuinonderhoud

Rechtsvorm Locatie

wonen met meer

Wonen, veiligheid en ondersteuning
een zorg minder

Individueel aan bewoners

wonen met meer

Opties
Mantelzorgindebuurt

Individueel aan bewoners