Achtergrond

De initiatiefnemers komen beiden uit de (ouderen- en verpleeghuis)zorg. Ze hebben ruime werkervaring op het gebied van welzijn, onderwijs, beleidsvorming, verzorging en verpleging, projectontwikkeling, nieuwe woon-, leef- en ondersteuningsconcepten, en zijn daarnaast mantelzorger.

Vanuit deze achtergrond bleef het vraagstuk van het langer thuis wonen hangen. In het enorme gat tussen thuis en het verpleeghuis, zagen zij uiteindelijk mogelijkheden voor een vernieuwend concept. Sinds 2014 werken de initiatiefnemers vrijwillig aan de uitrol van dit concept.

Bij Wonen met Meer, een zorg minder, houd je als bewoner compleet de regie over je eigen leven, met als extra zekerheid een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Zo’n concept kan veel betekenen voor mensen! Voor nu, straks en later (voorsorteren!).

“Met een terugtrekkende overheid is het ons inziens tijd voor nieuwe woon- en leefconcepten en een andere manier van denken, werken en financieren.” Het gaat om wonen, welzijn, welbevinden en het leven van alle dag. Met onze opzet sluiten wij inmiddels aan bij het landelijke overheidsbeleid: WOZO. Het betreft hier het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Ouderen willen kunnen rekenen op ondersteuning en zorg die past bij hun situatie.

Het mooie van Wonen met Meer is dat wonen, veiligheid en ondersteuning wordt gekoppeld aan een beheerder. Deze is inwonend of woont in de nabije omgeving van de betreffende locatie. De beheerder heeft de functie van locatiebeheerder en ondersteuner. Als de privé situatie verandert, is Wonen met Meer dichtbij en snel inzetbaar.

“Zelfstandig maar niet alleen, met ruimte voor ontmoeting en toekomstbestendig.”

Bart en Wil

 

Huidige status
Het concept bevindt zich in de opstartfase. Lees meer… Wonen met Meer.

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”

Kennislab voor Urbanisme

Wonen met Meer richt zich met name op bewoners en ontzorgt mantelzorgers. Ook kan de stichting lokale ondersteuning bieden aan vastgoedpartijen en maatschappelijke meerwaarde leveren in de wijk:

Prioriteit
Bewoners en mantelzorgers

Sociaal

Wonen, Veiligheid
en Ondersteuning

Optie
Vastgoedpartij

Technisch

Gebouwbeheer
klein terrein onderhoud

Optie
Wijk

Maatschappelijk

Abonnementen
voor ondersteuning