Missie & Visie

Onze missie (waarom bestaan we?)
Wij willen bewoners een veilige woon- en leefomgeving bieden waar het eigen leven, ook als er ondersteuning nodig is, voortgezet kan worden. Niet de zorg maar het leven in de eigen levensstijl staat centraal.

Onze visie (hoe doen we dat?)
Wij zijn er voor de ander en lossen het samen op. We willen het beste voor de bewoner, zijn onderscheidend en doen wat we zeggen! Betekenisvol ondernemen, zonder winstoogmerk. Zo zien wij dat!