Pilot

Stichting Wonen met Meer vindt dat de tijd rijp is voor een pilotproject. Daarom zijn we nu op zoek naar plekken waar deze pilot vorm kan krijgen. Wij kiezen ervoor om ons te focussen op dorpen en de kleinere gemeenten tot ongeveer 25.000 inwoners waar steeds vaker voorzieningen wegtrekken en waar bewoners toch het liefst oud willen worden en niet willen verhuizen naar een grotere woonplaats. Waar is Wonen met Meer op dit moment concreet bij betrokken:

Plan ‘Zeldenrust’
Mogelijk kunnen we starten op het prachtige landgoed Zeldenrust Benschop, gemeente Lopik. De plek ligt nabij de gezellige dorpskern waar diverse voorzieningen zijn. Deze locatie wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid. Zie ook de pagina “Locaties“.

Plan ‘Den Dikken Boom’
Den Dikken Boom in Ouderkerk aan den IJssel? Aan de IJsseldijk Noord wordt een deel van de bestaande gebouwen, gerestaureerd, gerenoveerd of vervangen. In het plan zitten diverse type woningen en appartementen, ontmoetingsruimtes en een dagbestedingsruimte, met daarbij veel ruimte voor groen, in de vorm van onder andere moestuinen en boomgaarden. Zie ook de pagina: “Locaties“.

Plan ‘de Groendijckhof” Waarder
De intensieve veehouderij met gespeende biggen, kraam-zeugen, guste- en dragende zeugen, dek-beren, schapen en vleesvarkens, is eind 2020 gestopt. Het terrein met leegstaande stallen, zit in een traject van herontwikkeling. Zie ook de pagina: “Locaties“.

Uw eigen stek?
Stichting Wonen met Meer kijkt ondertussen verder naar andere plaatsen waar misschien al eerder met een pilot kan worden gestart. We komen graag in contact met geïnteresseerde bewoners en partijen die verder kijken dan het bouwen met stenen. Samen kunnen we misschien onze droom werkelijkheid maken!

Lees meer… Het Concept