Bestuur

“Aan de wieg staan van een nieuw woon- en leeftijdperk.
Wij gaan het doen!”

De stichting Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk.

De stichting bevindt zich in de oprichtingsfase. Er zijn drie bestuursleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting.

Het streven is in 2019 de stichting daadwerkelijk op te richten. Informatie volgt.