Bestuur

“Aan de wieg staan van een nieuw woon-,
leef-, welzijns- en ondersteuningstijdperk.
Wij gaan het doen!”

Inleidend

Startend bij de vraag vanuit de samenleving is het perspectief ontstaan Stichting Wonen met Meer, een zorg minder op te richten. Tussen thuis en het verpleeghuis is een enorm gat geslagen en langzaam beginnen we als samenleving te beseffen dat het niet de overheid is die ten allen tijde de oplossingen aandraagt. De burger, met wel of niet een eigen netwerk, zal het zelf moeten regelen door vooruit te kijken, geld apart te leggen en door tijdig te verhuizen naar een woning die toekomstgeschikt is.

Stichting Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk.

Bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit twee bestuursleden:

1. H. Visee.
2. B.J.Bijlsma.

Voor eventuele vragen of andere zaken voor het bestuur, kunt u altijd ons contactformulier gebruiken. Link.