Sponsoring

Niet alles zal bij Wonen met Meer financieel afgedekt kunnen worden en daar is een reden voor. Onze opzet kan (nog) niet gekoppeld worden aan bestaande financiële stromen en (maatschappelijke) businesscases. Er wordt gewerkt aan een model om dit wel financieel inzichtelijk te maken.

Er zijn daarnaast in de aanloopfase voorinvesteringen nodig. Ook als de eerste pilot verder vorm krijgt, is het nog zo dat onze stichting geen winstoogmerk heeft. Als stichting voelen we ons maatschappelijk betrokken; het gaat om mensen en hun welzijn en welbevinden.

Als sponsor kunt u de uitgangspunten van de stichting Wonen met Meer op diverse manieren ondersteunen. Het hoeft niet alleen te gaan om geld, maar ook goederen, diensten of mensen die u, bijvoorbeeld als bedrijf ter beschikking stelt aan de stichting, zijn van harte welkom. Dat kan eenmalig zijn of voor een langere periode.

Financiële bijdragen of andere manieren van sponsoring zijn van harte welkom. Ons Triodos-bankrekeningnummer is: IBAN: NL65TRIO0320731502 t.n.v. Wonen met Meer, onder vermelding van gift. Mocht u dat willen, dan geven wij graag aandacht aan de binnengekomen gift via ons “Nieuws”-kanaal op onze website. We zijn helaas nog geen ANBI(een algemeen nut beogende instelling), dus een gift is niet aftrekbaar bij de Belastingdienst. Maar, daar wordt aan gewerkt. Als we meer dan twee bestuursleden hebben in onze stichting, dan kunnen we ook de ANBI aanvragen.

U kunt met ons contact opnemen door gebruik te maken van het contactformulier.