Een update uit Benschop, gemeente Lopik met betrekking tot het plan Zeldenrust. In het plan is er ruimte voor diverse doelgroepen en type huur- en koopwoningen:

  • 19 seniorenappartementen voor Woningbouwvereniging ‘De Woningraat’.
  • 11 gelijkvloerse seniorenwoningen.
  • 4 luxere appartementen.
  • 2 tweekappers (4 woningen in totaal).
  • 1 vrijstaande woning.
  • 1 vrijstaande woning voor Jan van Bruchem.

Een meerwaarde van het project is het concept dat op de locatie handen en voeten kan krijgen, namelijk ‘Wonen met Meer’, In deze opzet kunnen ouderen ondersteuning krijgen bij het langer thuis blijven wonen. Locatie Zeldenrust kan hierdoor mogelijk functioneren als een soort leefgemeenschap, waarbij men elkaar kan helpen en naar elkaar om kan kijken. Wonen met Meer ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. Voor meer informatie over dit concept, verwijzen wij u naar de website: https://www.wonenmetmeer.nl

Meer weten over het project? Bekijk de website van Verstoep B.V. te Schoonhoven. Lees meer